Vilka tak kan man inte ha solceller på?

Solcellstekniken har revolutionerat vår syn på energiproduktion och hållbarhet genom att omvandla solens strålar till elektricitet. Trots den ökande populariteten finns det dock vissa tak som kanske inte äLägga tegeltakr lika lämpliga för att rymma solcellspaneler. Här tittar vi närmare på vilka taktyper som kan vara mindre förenliga med solceller och varför det är så.

Tak med Skugga och Begränsad Exponering för Solen
En av solcellers grundläggande krav är tillgång till riklig solbelysning. Tak som är konstant skuggade på grund av omkringliggande byggnader, träd eller andra hinder kan vara mindre lämpliga för solceller. Skugga kan markant reducera panelernas effektivitet och därmed minska hela systemets produktionskapacitet.